Shammi in Barkha (1953)

Shammi in Barkha (1953)

[ Back to Shimmi’s Menu ]

Title Year Producer Director Cast Music
Beqarar (U) 1950 S.Gul Nazir Ajmeri Ragni, S.Gul, Charlie, Shimmi, Majeed Ghulam Haider
Shimmi (P) 1950 Shabbir Hussain Munshi Shimmi, Santosh, Ajmal, Shola G.Mohd. lnnayat Hussain
Ghulam (U) 1953 Anwar Kamal Anwar Kamal Sabiha, Santosh, Ragni, Shimmi, Himalayawala, Shamim Ghulam Haider
Barkha (U) 1953 K.H.Khwaja Shaikh Hassan Sabiha, Masud, Nazar, Asha Posley, Sultan Khusat, Shimmi Tufail Farooqi
Mehbooba (U) 1953 Sharif Malik Luqman Shimmi, Santosh, Asha Posley, M. Ismail Inayat Hussain
Ilzaam (U) 1953 Rafiq Anwar Rafiq Anwar R.Anwar, Shimmi, Vilma, Naeem Hashmi Asghar/M.Hussain
Tadap (U) 1953 F.D.Shaikh Aslam Irani Shimmi, Gulshan Ara, Sudhir, Allaudin Asghar/M.Hussain
Roohi (U) 1954 W.Z.Ahmed W.Z.Ahmed Shimmi, Santosh, Himalyawala, Majid, Tahira Rashid Attre
Sohni (U) 1955 M.A.Khan M.J.Rana Sabiha, Sudhir, Shimmi, Nazar, Zeenat, Emmy Minwalla F.Nizami
Khizan ke Baad (U) 1955 S.M.Latif Khadim Mohiudin Shimmi, Sudhir, Asha Posley, Allaudin Hasan Latif
Pawan (U) 1956 Eid Mohd Aslam Irani Shimmi, Sudhir, Zarif, Nazar, Asha Posley Nazir Jaffery
Sahil (U) 1960 Sudhir Sudhir Shimmi, Sudhir, Talish, Nazar, Allaudin Rashid Attre
Baghawat (U) 1963 Sudhir Sudhir Shimmi, Sudhir, Nayyar, Akmal, Talish, Panna, Chham Chham Chishti